Alles wat je wilt weten over de oorsprong, producten en diensten en toekomst.De oorsprong

Wat was de aanleiding om Exxellence Groep op te richten en uit te breiden met Zaaksysteem.nl?

Zaakgericht werken wordt in veel overheidsorganisaties steeds belangrijker. Als gevolg daarvan nemen ook de verwachtingen toe van de functionaliteiten van het zaaksysteem en alle bijbehorende integraties. Het kost als organisatie veel tijd om daarvoor de juiste kennis binnen te halen en al deze losse componenten te bouwen. Daarin is het hebben van productfocus ook nog eens een belangrijke voorwaarde voor succes, omdat je nu eenmaal niet overal in kunt uitblinken. Die uitdaging hebben we zowel bij Exxellence als bij Zaaksysteem.nl gezien. Daarom geloven wij in de kracht van het bouwen van een groep. 

De komst van Exxellence Groep als modern techbedrijf in de (semi-) overheidsmarkt, maakt het mogelijk op alle gebieden expertise binnen te halen en de verschillende softwareproducten optimaal te laten samenwerken. Exxellence en SMQ zijn begin dit jaar al onderdeel geworden van deze groep. Zaaksysteem.nl was hierin een goede toevoeging, gezien het succesvolle zaaksysteem, de moderne software-ontwikkeling en gedeelde ambitie de overheid makkelijker, sneller en beter te laten werken.


Is er sprake van een strategische samenwerking tussen de bedrijven (Zaaksysteem.nl & Exxellence) of een overname door Exxellence Groep?

Technisch gezien zijn de bedrijven Exxellence en Zaaksysteem.nl (net zoals alle andere bedrijven) overgenomen door Exxellence Groep. Alleen waar bij een overname gesuggereerd wordt dat een bepaalde product uit de markt wordt gehaald, is dat in deze samenwerking niet het geval. We willen de goede elementen en expertise van Zaaksysteem.nl en Exxellence behouden, en daarmee voor beide doelgroepen een passende oplossing bieden. Harco, Michel (Exxellence & SMQ), Peter en Michiel (Zaaksysteem.nl & Koppel.app) vormen samen de groepsdirectie van Exxellence Groep.


Wat is het doel van Exxellence Groep?

Het doel van de groep is het nummer #1 techbedrijf binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt te worden. Dat doen we door het ontwikkelen van moderne, open source softwareproducten die we als SaaS-oplossing aanbieden. Daarbij hebben de verschillende bedrijven die onderdeel uitmaken van de groep hun eigen focus binnen de markt. Die focus brengen we aan door middel van teams. Het leveren van diensten ondersteunend aan de software, is hierin een belangrijke toevoeging voor het vergroten van ons succes.


Welke bedrijven maken onderdeel uit van Exxellence Groep?

Op dit moment maken de volgende bedrijven onderdeel uit van Exxellence Groep: Zaaksysteem.nl, Exxellence, Koppel.app, T&T, Kune Campus en SMQ. In een notendop zijn dit bedrijven die expertise hebben op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy.


Wat is het verschil tussen Exxellence en Exxellence Groep?

Exxellence is het softwarebedrijf die voor overname door de groep als product onder andere de Exxellence Suite aanbood. Oftewel, het zaaksysteem van Exxellence. Voor de vorming van een nieuwe groepsnaam is ‘Exxellence’ hiervoor geselecteerd. Kortom: Exxellence is als bedrijf opgenomen in de groep (net zoals alle andere bedrijven die zijn genoemd in de vorige vraag) en we vormen daarmee ‘Exxellence Groep’. In onze communicatie en branding gebruiken we in de toekomst alleen de naam ‘Exxellence’.


Wat is de verhouding tussen Exxellence Groep en de andere bedrijven van Main Capital?

Als investeerder bouwt Main Capital al jaren succesvol aan verschillende softwaregroepen in verschillende markten. Exxellence Groep is een bedrijf van Main met focus op de overheidssector. Main adviseert en ondersteunt ons bij nieuwe overnames, maar we opereren zelfstandig en staan los van de andere groepen van Main. Wel is het mogelijk gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijk georganiseerde events.Producten & Diensten

Welke producten en diensten biedt Exxellence Groep aan?

Exxellence Groep richt zich met teams op specifieke oplossingen voor de (semi-) overheidsmarkt: Zaken, Connect en Diensten. Binnen ieder team worden er verschillende softwareproducten ontwikkeld en bieden we ondersteunende dienstverlening. Zo leveren we binnen het team ‘Zaken’ twee verschillende zaaksystemen. Voor organisaties die een all-in-one zaaksysteem willen, leveren we het product ‘Zaaksysteem.nl’. Voor organisaties die de regie in eigen hand willen houden door hun systemen als een zaaksysteem te integreren, bieden we het component gebaseerde zaaksysteem van Exxellence (Exxellence Suite) in een nieuwe vorm. Deze nieuwe vorm is gebaseerd op het door Common Ground gedreven ‘OpenZaak’. Vervolgens zorgen we er binnen het team ‘Connect’ voor dat deze verschillende zaaksystemen te integreren zijn met andere functionaliteiten, zoals de producten van T&T en Koppel.app. 


Wat gebeurt er met de diensten van SMQ en Kune Campus?

Wij vinden de dienstverlening van SMQ en Kune Campus niet alleen belangrijk, maar essentieel. Daardoor blijven deze diensten gewoon bestaan en gaan verder onder team 'Diensten'. Wij leveren aanvullende dienstverlening voor onze software producten, maar wij begrijpen ook dat onze doelgroep meer nodig heeft. Om die reden blijven wij aanvullende diensten aanbieden waarmee wij ons richten op het werven, opleiden en leveren van specialisten voor de (semi-) overheidsmarkt. Hieronder valt de dienstverlening die voorheen door SMQ en Kune Campus werd verzorgd.


Welke technische focus heeft Exxellence Groep?

Om het #1 techbedrijf in de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt worden, is werken met eigen ontwikkelde producten op basis van moderne technieken een must. Denk bijvoorbeeld aan een schaalbare infrastructuur in de cloud voor een optimale beschikbaarheid. We ontwikkelen dan ook open source en bieden onze producten als SaaS-oplossing aan. Op dit moment voldoen nog niet alle bedrijven die bij de groep horen aan deze criteria, maar is dit wel het uitgangspunt waaraan we (in de toekomst) alle technische keuzes toetsen.


Zijn er producten of diensten van Exxellence Groep waar klanten nu al gebruik van kunnen maken? (Bijvoorbeeld: een klant van Zaaksysteem.nl gebruikt een dienst van Exxellence en vice versa)

We zitten nu in de fase waarin we met de verschillende teams kijken welke integraties tussen de producten allemaal (op korte termijn) te realiseren zijn. Bijvoorbeeld of we de bestaande Ellen Apps van Exxellence kunnen koppelen met het zaaksysteem van Zaaksysteem.nl. Voor nu is het in ieder geval al wel mogelijk voor klanten van:

  • Exxellence, om Koppel.app in te zetten voor verschillende integraties met de huidige Exxellence Suite en de AWS-expertise van Zaaksysteem.nl te benutten.
  • Zaaksysteem.nl, om de ondersteunende oplossing voor de buitendienstmedewerkers te gebruiken.


Welke voordelen biedt de samenwerking tussen Exxellence en Zaaksysteem.nl op productniveau?

Voor zowel onze klanten als voor onszelf geldt, dat de kracht van de samenwerking vooral zit in het (nog) sneller kunnen ontwikkelen. Zo maken beide bedrijven bijvoorbeeld gebruik van dezelfde React frontend, dat hergebruik van componenten eenvoudig mogelijk maakt. Ook bieden we straks tegen een gunstig tarief een groot aantal krachtige softwareproducten met uitgebreide functionaliteit en integratiemogelijkheden aan. Denk hierbij aan kant-en-klare koppelingen of features die de verschillende producten aanvullen.


Binnen Exxellence Groep bestaan er nu twee zaaksystemen (Exxellence Suite en Zaaksysteem.nl), wat verandert hierin?

Exxellence Groep biedt binnen het team ‘Zaken’ twee verschillende zaaksystemen aan. Voor organisaties die een all-in-one zaaksysteem willen, leveren we het product Zaaksysteem.nl. Omdat Zaaksysteem.nl vanaf dag één open-source ontwikkelt en dit als SaaS-oplossing aanbiedt, worden de best practices hiervan overgenomen voor de overige producten van Exxellence groep. Nieuwe producten binnen de groep worden met Zaaksysteem.nl geïntegreerd, zodat klanten in de toekomst nog meer profijt hebben van dit zaaksysteem.

Voor organisaties die de regie in eigen hand willen houden door hun systemen als een zaaksysteem te integreren, bieden we het component gebaseerde zaaksysteem van Exxellence (Exxellence Suite) in een nieuwe vorm. Hierin maken we de switch naar OpenZaak. OpenZaak is een ‘zaakgericht werken’-component, ontwikkeld door de Common Ground beweging, die goed aansluit op de wensen van onze doelgroep. Overigens worden de Common Ground principes op beide systemen toegepast, zodat beide doelgroepen klaar zijn voor de toekomst.De toekomst

Wat verandert er in/aan samenwerking met huidige klanten? 

Het gevoel onderdeel van een community te zijn, zoals alle Zaaksysteem.nl klanten op dit moment al ervaren door de open source mentaliteit, wordt breder getrokken. Dat betekent ook voor huidige Exxellence klanten dat nieuwe functionaliteiten gezamenlijk ontwikkeld worden. En die functionaliteiten ontwikkelen we door onze samenwerking straks ook een stuk sneller. Net zoals dat we de groep verrijken met de continue toevoeging van nieuwe bedrijven en producten. Omdat we die producten niet zelf ontwikkeld hebben, kan het zo zijn dat we de doorontwikkeling soms even pauzeren om te zorgen voor een soepele integratie.

Daarnaast treden we ook steeds vaker naar buiten vanuit onze nieuwe naam en bouwen we gericht aan één organisatie: het nieuwe Exxellence. Daarvoor is de komst van een gezamenlijk platform en het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten een belangrijke volgende stap. Denk bijvoorbeeld aan de functioneel beheerdagen of jaarlijkse relatiedag.


Wat verandert er niet in/aan samenwerking met huidige klanten? 

Alle klanten kunnen en mogen zelf kiezen welke software zij willen gebruiken. Wij begrijpen namelijk heel goed dat alle klanten destijds een bewuste keuze hebben gemaakt voor een specifiek product dat goed aansluit bij hun organisatie. Dit blijft dan ook onveranderd.

Dat geldt ook voor onze persoonlijke betrokkenheid, manier van communiceren en de samenwerking met elkaar. Bij open source hoort het gevoel onderdeel van een community te zijn. Dat willen we graag behouden, omdat we geloven dat we door deze manier van samenwerken de beste software ontwikkelen. 

Ook volgen we nieuwe ontwikkelingen in de markt natuurlijk op de voet en nemen we deze (zoals Common Ground) mee in de ontwikkeling van nieuwe producten.


Wat verandert er productinhoudelijk wel en wat niet aan het huidige zaaksysteem van Zaaksysteem.nl?

Inhoudelijk verandert er weinig aan het zaaksysteem van Zaaksysteem.nl. Het zaaksysteem is namelijk een belangrijke motor voor de groep, omdat het de SaaS-strategie en het open source ontwikkelen vanaf dag één succesvol doorvoert. En aangezien dit de nieuwe standaard wordt voor alle producten binnen de groep, blijven we dan ook doorontwikkelen op basis van de huidige productvisie.

Wel is het in de toekomst mogelijk dat we bepaalde componenten van het systeem niet meer zelf ontwikkelen, maar uitbesteden binnen de groep. Denk bijvoorbeeld aan een app voor de handhaving. Dit is dan een apart ontwikkeld product binnen de groep, die met beide zaaksystemen kan integreren. 

Ook volgen we nieuwe ontwikkelingen in de markt natuurlijk op de voet en nemen we deze (zoals Common Ground) mee in de ontwikkeling van nieuwe producten.


Welke rol heeft Main Capital in de uitbreiding van Exxellence Groep?

Als investeerder bouwt Main Capital al jaren succesvol aan verschillende softwaregroepen in verschillende markten. Met die kennis helpt Main ons met het actief zoeken en aankopen van nieuwe bedrijven die goed aansluiten bij de focus en doelstelling(en) van de groep. Dat zijn alleen bedrijven die een aanvulling zijn op onze huidige producten en teams. Wij nemen hier als groepsdirectie samen een besluit over, maar Main Capital verzorgt het gehele proces.


Worden er nieuwe bedrijven toegevoegd aan Exxellence Groep? Zo ja, welke?

Zeker weten! We voegen alleen bedrijven toe die een aanvulling zijn op onze huidige producten en teams, en daarmee de oplossingen voor onze klanten versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifieke applicaties die het werken met het zaaksysteem voor iedere gebruiker simpeler, sneller of efficiënter maakt. KCC, KCS, online samenwerken, documentgeneratie of digitaal ondertekenen, wat ons betreft zijn de mogelijkheden eindeloos.


Wat betekent de samenwerking tussen de bedrijven organisatorisch?

Ons doel is met elkaar één modern techbedrijf te worden. Dat valt of staat met het creëren van de juiste cultuur. Voor ons is dat een cultuur waarbij iedereen werkt op basis van zelfsturing en het hebben en nemen van (eigen) verantwoordelijkheid. Niet oneindig veel managementlagen, maar korte lijnen en snel schakelen. Dat is en blijft een continue investering en een punt van aandacht, zeker aangezien er steeds nieuwe bedrijven worden toegevoegd aan de groep.

Om te zorgen voor eenheid binnen de groep, werken we straks op basis van teams in plaats van locaties. Er bestaat dus niet zoiets als ‘Team Amsterdam werkt aan zaaksysteem X’, maar wel een team dat bijvoorbeeld werkt aan de producten van ‘Zaken’ of ‘Connect’. In ieder team ontwikkelen we softwareproducten en bieden we diensten aan die klanten ondersteunen in het gebruik hiervan. Dat we de administratie, communicatie, HR en sales vervolgens ook samenvoegen, is een logisch gevolg.

En uiteraard mag het stuk ‘moderne techniek’ niet ontbreken in de manier waarop wij zelf ons dagelijks werk doen. Zo werken we straks allemaal in de cloud, op basis van apps en ‘bring your own device’.  Met elkaar creëren we daardoor een bedrijfscultuur waarin we ons op digitaal vlak continue ontwikkelen en we dit ook weer meenemen in de manier waarop we samenwerken met onze klanten.