Zaaksysteem.nl

Patrick Neelen Gemeente Tholen

Waarom Zaaksysteem.nl

Tholen heeft een uitgebreid programma Dienstverlening uitgevoerd in de afgelopen drie jaar. Een van de onderdelen daarvan was het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Om de dienstverleningsprocessen zo optimaal mogelijk digitaal te laten verlopen (van begin tot eind) hebben we gezocht naar een partner die ons daarbij kon helpen. Die hebben we in Zaaksysteem.nl gevonden. De belangrijkste reden om voor Zaaksysteem.nl te kiezen is het feit dat dit voor ons echt een klantgeoriënteerd systeem is, en geen documentgeoriënteerd systeem.

De implementatie

We hebben met Zaaksysteem.nl een pilotperiode van een half jaar afgesproken. In die periode is voor Tholen een volledig functionele esaaS-omgeving ingericht met tien werkende processen (zaaktypen). We zijn daarmee klein begonnen: met de Melding Openbare Ruimte. Dit was direct een succes, zowel binnen de organisatie als bij onze inwoners.

De belangrijkste reden om voor Zaaksysteem.nl te kiezen is het feit dat dit voor ons echt een klantgeoriënteerd systeem is, en geen documentgeoriënteerd systeem.

Het beheer

Tholen heeft in totaal 1 FTE aan functioneel beheer voor het zaaksysteem beschikbaar. De beheerder is werkzaam binnen het cluster informatievoorziening van de afdeling Facilitaire Zaken.

Wat heeft Zaaksysteem.nl ons opgeleverd?

Het belangrijkste effect van de keuze voor Zaaksysteem.nl is de boost die het aan onze digitale dienstverlening heeft gegeven. We zien een stijging van maar liefst 800% digitale aanvragen! Het doel om onze digitale dienstverlening te verbeteren is dan ook ruimschoots behaald. Al hebben we nog veel ideeeën om deze de komende jaren nog verder uit te breiden en verbeteren.

Het beste van Zaaksysteem.nl

De flexibiliteit van het systeem is buitengewoon groot. En daarmee ook meteen het beste “onderdeel” van zaaksysteem.nl.

Start direct uw proefperiode van 60 dagen